Záväznú prihlášku a ďalšie potrebné dokumenty je nutné vyplniť osobne, resp. Vám ich zašleme po vyplnení predbežnej prihlášky.