Čím je Letná akadémia výnimočná?

Podporte svoje dieťa v učení sa anglického jazyka zaujímavou formou cez sériu motivujúcich a aktivizujúcich materiálov z vydavateľstiev Cambridge, Oxford, Pearson a iných. Okrem animátorov sa deti počas tábora stretnú s učiteľmi angličtiny s pedagogickým vzdelaním, ktorí ich povedú k podpore pri spoznávaní angličtiny a upevneniu nadobudnutých vedomostí.

Tábor je vhodný pre všetky deti či už so skúsenosťou z angličtiny alebo bez. Deti do skupiniek rozdeľujeme primerane podľa veku a levelu angličtiny. Deti sa počas celého tábora nebudú angličtinu učiť, ale si ju zlepšia pomocou štyroch okruhov ( jeden okruh v jeden deň) , respektíve štyroch jazykových zručností :

 • rozprávanie – pripravené aktivity a hry s rodeným Angličanom, ktorý je skúseným lektorom a vedie kurzy pre všetky vekové kategórie.
 • čítanie – čítanie zjednodušených a pútavých odborne pripravených textov určených pre mladých čitateľov. Deti sa stretnú s príbehmi podporujúcimi ich predstavivosť , zážitkovým čítaním Marvel komiksov v angličtine upravenej pre základne školy, kde si obohatia slovnú zásobu. Originálne čítanky poďla vlastného výberu si budú môcť deti aj zakúpiť za zvýhodnené a atraktívne ceny .
 • počúvanie – nadviaže na text z čítaniek vo forme hovoreného slova, hier, piesní a obľúbených detských filmov a rozprávok.
 • písanie – aktívne pracovanie so slovnou zásobou, vytváranie príbehov v tímoch a súťaží spojených s porozumením písaného textu v angličtine.

Organizácia dňa v tábore

 • 8:00 – ranný program podľa témy tábora (rozprávanie, čítanie, počúvanie, písanie)
 • 12:00 – osvieženie a doplnenie síl výdatným obedom (polievka, hlavné jedlo, nápoj)
 • 12:30 – poobedný program podľa témy programu tábora a záujmov deti
 • 15:30 – 16:15 – voľný program a odchod detí domov

Týždenný harmonogram

 • Pondelok – čítanie v angličtine
 • Utorok – počúvanie v angličtine
 • Streda – celodenný výlet (podľa počasia)
 • Štvrtok – písanie v angličtine
 • Piatok – rozprávanie v angličtine

Každý deň v tábore je venovaný jednej zo zručností. Jeden z dní je vyhradený na najpopulárnejší celodenný výlet: kúpanie. Zmena programu vzhľadom na počasie vyhradená.