Kto organizuje Anglickú Akadémiu?

Organizátorom denného tábora Anglická Akadémia a letného programu pre teenagerov CONNECT je Vallis – jazykové vzdelávanie, s.r.o. v Trnave. Sme Trnavská jazyková škola a študentom pomáhame zdokonaliť ich jazykové vedomosti…